2020’den sonra artık Amerika içinde yapacağı fazla bir şey olmayan Trump: Neden Türkiye Önemli diyecek.

Ron Boat ~

Başkan Trump ile kişisel bir ilişkiye sahip olmanın yanı sıra, onun şahsi kontenjanından da bir üst göreve atanması söz konusu bir kişi olarak, kitabında değerlendirdiğin bölge olan Türkiye ve Orta Doğu’ya, Trump ne kadar ilgi duymaktadır ve oradaki askeri, ekonomik ve sosyal hangi konudan kaygı duymaktadır?

Erbil Gunasti ~

Trump ikinci dönemde, uluslararasında, ikili ilişkilere ağırlık verecektir. Onun 2020’den sonra artık Amerika içinde yapacağı fazla bir şey yoktur. Duvarın inşası güneyde sınır boyunca kendiliğinden devam edecektir. Demokratlarla birlikte hareket edilerek altyapı iyileştirilecek ve opioid krizi ile mücadeleye herkes kendiliğinden zaten yoğun olacaktır. Bundan dolayı Trump dikkatini ve zamanını uluslar arasındaki sorunlara ve ikili ilişkilere çevirecektir. Buna yönelmesinin bir başka nedeni de Amerika’nın artık bundan başka seçeneğinin kalmadığını Trump’ın çok iyi anlıyor olmasından kaynaklanmaktadır.

21. yüzyılda, Amerika dünya genelinde hızla büyüyen ekonomilerle çalışmak ve bunu da eşit şartlar altında ve adil ilişkiler çerçevesinde oluşturmak zorundadır. Bütün bunların yansıra, Amerika bir de Müslüman çoğunlukta olan büyük ekonomilerle ortak hareket etmeye mecburdur. Örneğin, Endonezya ve Türkiye on yıl içerisinde çok güçleneceklerdir. Dünyanın uçunu büyük ekonomisi konumuna gerilemekte olan bir süper güç olarak Amerika, yakın gelecekte, dünyanın dördüncü ve besinci büyük ekonomileri olması söz konusu bu iki Müslüman ülke ile ortak hareket etmez ise, o zamana kadar, dünyanın birinci ve ikinci büyük ekonomilerine sahip olacak olan Cin ve Hindistan ile bas edemeyecektir.

Iste bu yüzden, Trump’ın ikinci donemde, uluslararası alanda, Hıristiyanlık ile İslamiyet arasında medeniyetler ittifakını oluşturmak için çok caba harcaması kesindir. Ayrıca, buna ek olarak, Amerika içinde de medeniyetler arasındaki mücadeleyi savaşa dönüştürmek isteyenlere karşı, yoğun bir mücadele vermek zorundadır. Kısacası, Trump Amerika içinde ve dışında, Hristiyanlığın tek lideri konumunda bir rol oynarken, Islam dünyasında şu an en güçlü durumda olan Türkiye ile hareket etmesinden daha doğal bir şey de yoktur.

Bu yüzdendir ki ben GameChanger’de, Suudi Arabistan ve Mısır’ın, iç sorunlarını çözene kadar, kendi baslarına bırakılmaları gerektiğini savundum. Öte yandan, sonuçta, hâlihazırda net enerji ihracatçısı olan Amerika’nın da Orta Doğu petrolüne eskisi kadar ihtiyacı da yoktur. Üstüne üstelik bundan sonraki enerji kaynağında en fazla söz hakkına sahip olacak olan ülkenin Türkiye olması da dikkate alındığı zaman, Amerika’nın Türkiye ile hareket etmesinden başka zaten yolu da yoktur.

Bana göre, Trump bu denklemi Amerika’da en iyi ve çabuk anlayan öngörülü bir liderdir ve bunu en iyi şekilde uygulamaya koymak için ikinci donemde büyük caba sarf edecektir.

Bu soru/cevap Amerika’da verdiğim mülakatlardan birinden alinmistir. Mülakatın tamamını İngilizce olarak okumak isterseniz FREEDOMAIL‘i ziyaret edeblirsiniz.