TRUMP GAMECHANGER

Donald J. Trump is the 45th President of the United States of America. He came to power in 2016 to end the 24 year rule of the Globalists in America. Unfortunately, he found an already reeducated country that is working against the interest of the Republic called these United States of America that declared its independence on July 4th, 1776. In the GAMECHANGER, the author is talking about the Balance of Power that President Trump must establish with China and the crucial role that the modern Republic of Turkey plays for the US to attain it.

Donald J. Trump, Amerika Birleşik Devletleri’nin 45. Başkanıdır. 2016 yılında iktidara gelerek Amerika’daki Evrenselcilerin 24 yıllık yönetimine son vermiştir. Ne yazık ki göreve geldiğinde karşısında, 4 Temmuz 1776’da bağımsızlığını ilan eden, Amerika Birleşik Devletleri denilen bu Cumhuriyetin çıkarlarına karşı çalışan, bir bakıma beyni hâlihazırda yıkanmış bir halk bulmuştur. GameChanger’de yazar, Başkan Trump’ın Çin’le kurması gereken Güç Dengesinde modern Türkiye Cumhuriyeti’nin oynadığı önemli rolü vurgulamaktadır.